Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ τέθηκε σε εφαρμογή το 1949 προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις και τις διεθνείς μεταφορές στην Ευρώπη και να βοηθήσει στην αποζημίωση των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είναι ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης, το οποίο ισχύει στις 47 χώρες που συμμετέχουν στο Σύστημα Πρασίνων Καρτών.