You are here: Αρχική Ανταποκριτές / Διακανονιστές Όροι διορισμού Ανταποκριτή

Όροι Διορισμού Ανταποκριτή

PDFΕκτύπωσηE-mail

 

ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Στο Άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού (INTERNAL REGULATIONS) αναφέρεται ότι κάθε Γραφείο καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους αποδέχεται ή αρνείται τον διορισμό ενός Ανταποκριτή μιας αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην χώρα του, ή ανακαλεί την έγκρισή του όσον αφορά στον διορισμό ενός Ανταποκριτή.

Το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (εφεξής Γ.Δ.Α.) έχει καθορίσει εδώ αυτούς τους όρους για τον διορισμό Ανταποκριτών αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Ο Ορισμός

Ανταποκριτής μιας αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα μπορεί να είναι οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει την έγκριση του Γ.Δ.Α. να χειρίζεται και να διακανονίζει τις ζημιές, οι οποίες έχουν προκληθεί σε τρίτους στην Ελλάδα από οχήματα τα οποία ασφαλίζονται από την αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας είναι Ανταποκριτής στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού (Internal Regulations).


Η Διαδικασία

Η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση υποβάλλει μία αίτηση διορισμού του Ανταποκριτή της μέσω του Γραφείου του οποίου είναι μέλος, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από μία έγγραφη αποδοχή του προτεινόμενου Ανταποκριτή.

Το Γ.Δ.Α. μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτή την αίτηση σε διάστημα τριών (3) μηνών και πρέπει να ενημερώσει για την απόφασή του το ξένο Γραφείο,  το όποιο έχει ζητήσει τον διορισμό Ανταποκριτή του μέλους του. Σε περίπτωση που παραλείψει να δώσει απάντηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο διορισμός τεκμαίρεται ότι έχει εγκριθεί μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής.

Όταν το Γ.Δ.Α. αποδεχτεί τον διορισμό ενός Ανταποκριτή μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, κοινοποιεί άμεσα την απόφασή του αυτή καθώς και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του διορισμού στο Γραφείο το οποίο ζήτησε τον διορισμό και στον Ανταποκριτή με τον οποίο έχει υπογράψει προηγουμένως σύμβαση διορισμού Aνταποκριτή.

Σε περίπτωση που ένας διορισμένος Ανταποκριτής επιθυμεί να παύσει να είναι Ανταποκριτής μιας αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, πρέπει να ενημερώσει το Γ.Δ.Α., το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει το Γραφείο το οποίο έκανε αίτηση για να ορισθεί ο Ανταποκριτής του μέλους του στην Ελλάδα.

Οι Προϋποθέσεις

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να διορισθεί ένας Ανταποκριτής είναι:

 • Να γγνωρίζει άριστα το Σύστημα Πρασίνων Καρτών, να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών του Συμβουλίου των Γραφείων.
 • Να έχει κατάλληλη εσωτερική οργάνωση με έμπειρο / εξειδικευμένο προσωπικό και διακανονιστή/ες ζημιών, να διαθέτει αποδεδειγμένα δίκτυο πραγματογνωμόνων, ιατρών εξακριβωτών και δικηγόρων σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στον διακανονισμό αυτών των ζημιών και στις απαιτήσεις του Γραφείου και του Συμβουλίου των Γραφείων.
 • Να μπορεί να αλληλογραφεί και να επικοινωνεί με το εξωτερικό στην αγγλική γλώσσα τουλάχιστον.
 • Να έχει επαρκή οικονομική ρευστότητα ώστε να μπορεί να προκαταβάλλει τις απαιτήσεις των παθόντων, χωρίς να εξαρτά την πληρωμή ασφαλιστικών αποζημιώσεων από προηγούμενο έμβασμα του ασφαλιστή που τον διόρισε. Αν παρ΄ όλα αυτά το Γ.Δ.Α. κατέβαλε ή υποχρεώθηκε να καταβάλει σε ζημιωθέντα οποιοδήποτε ποσό αντ' αυτού, ο Ανταποκριτής υποχρεούται να του το καταβάλει αμέσως.
 • Αν έχει ορισθεί ήδη από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση ως «Αντιπρόσωπος Ζημιών» κατά την 4η Οδηγία αυτοκινήτων Ε.Ε (Οδηγία 2000 Ε.Κ), το Γ.Δ.Α. αποδέχεται την αίτηση διορισμού. Μπορεί όμως, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί τους όρους και υποχρεώσεις που θέτει το Γ.Δ.Α. για τον διορισμό Ανταποκριτών και ιδίως δεν εξασφαλίζει την πληρωμή αποζημιώσεων εξ’ ιδίων του κεφαλαίων, να ανακαλέσει τον διορισμό.
 • Να υπογράψει Σύμβαση Διορισμού Ανταποκριτή με το Γ.Δ.Α. και με τους όρους που αυτό καθορίζει.

Αν ο Ανταποκριτής που ζητείται να διοριστεί δεν είναι μέλος του Γ.Δ.Α. και η αίτηση διορισμού προέρχεται από αλλοδαπό Γραφείο,  το οποίο απαιτεί από τα μέλη του Γ.Δ.Α. ο διορισμός Ανταποκριτού στη χώρα του να γίνεται υπό την ευθύνη μέλους του (εφεξής "fronting"), τότε ο αιτούμενος διορισμός Ανταποκριτού στην Ελλάδα θα ισχύει με τους ίδιους όρους (bilateral) που απαιτεί το αλλοδαπό Γραφείο.

 • Σε περίπτωση που προσφερθεί από τον Ανταποκριτή αντί «fronting» η εγγύηση αλλοδαπού Οργανισμού Διαχείρισης Ζημιών του οποίου ο Ανταποκριτής είναι θυγατρική ή συνεργαζόμενη με αυτόν εταιρία, αυτή θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Γ.Δ.Α. που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτήν να αποφασίζει σχετικά. Σε τέτοια περίπτωση το Γ.Δ.Α. θα μπορεί να απαιτεί ανανέωση της προσφερθείσης εγγυήσεως ή μεταρρύθμιση των όρων της. Η εγγύηση θα καταπίπτει αμέσως υπέρ του Γ.Δ.Α. σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύμβασης Ανταποκριτού εις πρώτη ζήτηση αυτού, εφόσον το Γ.Δ.Α. υποχρεώθηκε να καταβάλει ποσό, χωρίς ο αλλοδαπός Οργανισμός Διαχείρισης Ζημιών να έχει δικαίωμα διζήσεως ή διαιρέσεως.
 • Το «fronting», με πρόταση του υπό διορισμό Ανταποκριτού, μπορεί επίσης να αναπληρωθεί με ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης για απαιτήσεις έναντι τρίτων που προέρχονται από τον διακανονισμό και τη διαχείριση εν γένει ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτων για ποσό τουλάχιστον €500.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και κατ' έτος. Στο ασφαλιστήριο θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης στο Γ.Δ.Α. (ως ζημιωθέντος τρίτου) της απαίτησης του ασφαλιζομένου από το ασφαλιστήριο. Οι όροι του ασφαλιστηρίου και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο γίνονται αποδεκτοί από το Γ.Δ.Α.

Καθήκοντα του Ανταποκριτή

Ο Ανταποκριτής οφείλει να χειρίζεται τις ζημίες στο όνομα του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και για λογαριασμό της ξένης ασφαλιστικής επιχείρησης που τον διόρισε λαμβάνοντας υπόψη το καλύτερο συμφέρον αυτής.


ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

1.- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Γ.Δ.Α.

Το Γ.Δ.Α. έχει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τους Ανταποκριτές.

Το Γ.Δ.Α. αναγνωρίζει ότι ο Ανταποκριτής είναι αποκλειστικά αρμόδιος να χειρίζεται και να διακανονίζει ζημίες για λογαριασμό του ασφαλιστή που τον διόρισε υπό την επιφύλαξη της πιο κάτω παραγράφου.

Το Γ.Δ.Α. έχει δικαίωμα ελέγχου του διακανονισμού ζημιών και, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή του, να υποκαθιστά έναν διορισμένο Ανταποκριτή και να αναλαμβάνει τον χειρισμό και τον διακανονισμό των ζημιών αντ’ αυτού.

Το Γ.Δ.Α. θα ενημερώνει τους ζημιωθέντες για την αρμοδιότητα του Ανταποκριτή και θα προωθεί οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετική με την ζημία, ως και κάθε είδους δικόγραφα για ζημιές που αφορούν την ασφαλιστική επιχείρηση που διόρισε τον Ανταποκριτή, και αυτός θα μεριμνά για την προστασία των συμφερόντων του Γ.Δ.Α. και του αλλοδαπού Γραφείου ή του μέλους του.

Το Γ.Δ.Α. μπορεί να αρνηθεί σε Ανταποκριτή την πληρωμή ζημίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού, εφόσον ο Ανταποκριτής, που έχει καταβάλει αποζημίωση και δεν έχει κατορθώσει να την επανεισπράξει από τον αλλοδαπό ασφαλιστή, δεν έχει υποβάλει την αίτηση επανείσπραξης στο Γ.Δ.Α. εντός ενός έτους από την εκ μέρους του πληρωμή της ζημίας. Σε τέτοια περίπτωση το Γ.Δ.Α. δεν έχει υποχρέωση αποκατάστασης της τυχόν ζημίας του Ανταποκριτή και των ποσών τα οποία αυτός κατέβαλε.

Το Γ.Δ.Α. δεν δεσμεύεται από τους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Ασφαλιστή και του Διορισμένου Ανταποκριτή, εφόσον αυτοί αποκλίνουν από τον Εσωτερικό Κανονισμό (Internal Regulation) τον οποίο εφαρμόζει.

2.- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Διορισμένου Ανταποκριτή

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ενός Ανταποκριτή είναι ενδεικτικά τα εξής:

 • Ο Ανταποκριτής θα διακανονίζει όλες τις ζημίες για λογαριασμό του Γ.Δ.Α. και του ασφαλιστή που τον διόρισε σύμφωνα με τους όρους του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου των Γραφείων (CoB), τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του CoB και τις διατάξεις του Explanatory Memorandum (Επεξηγηματικό Σημείωμα), καθώς και με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα σχετικά με την υπαιτιότητα, την αποζημίωση των ζημιωθέντων και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν ότι οφείλει να ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον του ασφαλιστή που τον διόρισε, ως εάν ο ίδιος είχε εκδώσει το ασφαλιστήριο, αφετέρου δε ότι ο διακανονισμός της ζημίας πρέπει να γίνεται αντικειμενικά, δίκαια και γρήγορα, με βάση τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος τρίτου στο πλαίσιο των σκοπών του Συστήματος Διεθνούς Ασφάλισης που εξυπηρετούν οι μεταξύ των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης συμφωνίες.
 • Ο Ανταποκριτής διορίζει πραγματογνώμονες και δικηγόρους όταν αυτό απαιτείται, προκειμένου να παρίστανται σε δίκες που εγείρονται από τους ζημιωθέντες τρίτους κατά του ασφαλιστή που τον διόρισε ή και του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης.
 • Όταν ένας διακανονισμός ζημίας υπερβεί τα όρια ασφαλίσεως που προβλέπει ο νόμος περί αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει κάλυψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο Ανταποκριτής θα συμβουλεύεται τον ασφαλιστή.
 • Ο Ανταποκριτής θα αποζημιώσει τον ζημιωθέντα εξ' ιδίων κεφαλαίων χωρίς καθυστέρηση, εάν ο τελευταίος δικαιούται αποζημίωσης, και χωρίς να αναμένει ή να εξαρτά την πληρωμή αποζημίωσης από την καταβολή χρημάτων από τον ασφαλιστή που τον διόρισε.
 • Ο Ανταποκριτής οφείλει να εξασφαλίσει ότι η αίτηση για επιβεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης θα διαβιβάζεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ότι θα δίδει άμεση απάντηση σε τηλεφωνικά ερωτήματα και εντός μίας εβδομάδας σε γραπτά ερωτήματα, ότι θα εξοφλεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή της κάθε δικαστική απόφαση η οποία περιέχει διάταξη προσωρινής εκτελεστότητας ή είναι τελεσίδικη. Από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει και η ισχύς της εντολής προς τον Ανταποκριτή για τον διακανονισμό της ζημίας.
 • O Ανταποκριτής υποχρεούται, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε αίτηση αποζημίωσης, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του π.δ.237/86, όπως ισχύει,

α)  να υποβάλει έγγραφη αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης, σε περίπτωση που η

ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί,


β)  να υποβάλει έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην

αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί

σαφώς, ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

 • Σε  περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του Ανταποκριτή με συνέπεια την επιβολή χρηματικής ποινής ή προστίμου σε βάρος του Γ.Δ.Α., ο Ανταποκριτής υποχρεούται σε αποζημίωση του Γ.Δ.Α. για ό,τι αυτό υποχρεωθεί να καταβάλει εξαιτίας της παράβασης αυτής.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση αποζημίωσης έχει κοινοποιηθεί στο Γ.Δ.Α. και αφορά σε ζημία που χειρίζεται ο Ανταποκριτής, ο τελευταίος συνεργάζεται με το Γ.Δ.Α. και ακολουθεί τις οδηγίες του για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας όσον αφορά στην αιτιολογημένη προσφορά ή απάντηση προς τον ζημιωθέντα.
 • Εάν ο Ανταποκριτής, ύστερα από αίτησή του προς τον ασφαλιστή που τον διόρισε, δεν δύναται να επανεισπράξει, μπορεί να ζητήσει επανείσπραξη από το Γ.Δ.Α. (εκτός της αμοιβής του διαχείρισης (Handling Fee) και των τόκων καθυστέρησης) εντός της μέγιστης προθεσμίας του ενός έτους από την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής που έγινε στον ζημιωθέντα, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4.8 του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου των Γραφείων. Το Γ.Δ.Α., που θα καταβάλει την αποζημίωση, θα ζητήσει επανείσπραξη από το Γραφείο του οποίου είναι μέλος ο ασφαλιστής περιλαμβανομένων των διαχειριστικών εξόδων, εφόσον οφείλονται, και του τόκου καθυστέρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Εσωτερικού Κανονισμού, αλλά τα αιτούμενα διαχειριστικά έξοδα και ο τόκος καθυστέρησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα οριζόμενα από τα άρθρα 5.1.3 και 5.2 αυτού. Ο Ανταποκριτής θα επανεισπράξει τα διαχειριστικά έξοδα και τον τόκο καθυστέρησης από το Γ.Δ.Α., όταν τα ποσά αυτά παραληφθούν από το αλλοδαπό Γραφείο του οποίου ο ασφαλιστής είναι ή υπήρξε μέλος. Στην περίπτωση αυτή  πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  · Ο Ανταποκριτής να ενημερώσει το Γ.Δ.Α. ότι αδυνατεί να επανεισπράξει και να ζητήσει την επανείσπραξη εντός χρονικού διαστήματος όχι κατώτερο των 6 μηνών και όχι ανώτερο των 9 μηνών από την ημερομηνία που ο Ανταποκριτής απέστειλε την αίτηση επανείσπραξης στον ασφαλιστή που τον έχει διορίσει.

  · Την αίτηση επανείσπραξης προς το Γ.Δ.Α. θα πρέπει να συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  · Αποδεικτικά στοιχεία καταβολής της αποζημίωσης στον παθόντα πριν από την αποστολή της αίτησης επανείσπραξης  προς τον ασφαλιστή που τον διόρισε.

  · Οποιοδήποτε έγγραφο που να θεμελιώνει το δικαίωμα του Ανταποκριτή να χειριστεί τη ζημιά εξ’ ονόματος του ασφαλιστή που τον διόρισε (περιλαμβανομένης της επιβεβαίωσης αποδοχής ασφαλιστικής κάλυψης του συγκεκριμένου οχήματος)

  · Αντίγραφο της αίτησης επανείσπραξης που απέστειλε ο Ανταποκριτής προς τον ασφαλιστή που τον έχει διορίσει

  · Αντίγραφο τουλάχιστον μιας υπενθύμισης της αίτησης επανείσπραξης που να έχει αποσταλεί από τον Ανταποκριτή προς τον ασφαλιστή που τον διόρισε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την υποβολή του αιτήματος επανείσπραξης προς το Γ.Δ.Α.

 • Η καταβολή ποσών εκ μέρους του Γ.Δ.Α. προς Ανταποκριτή υπόκειται στον έλεγχο και έγκριση της Επιτροπής Ζημιών του Γ.Δ.Α.
 • Ο Ανταποκριτής δεν θα ενεργεί κατά παράβαση του νόμου ή προς παραπλάνηση των ζημιωθέντων τρίτων και θα σέβεται την αρχή της αντικειμενικής και επί ίσοις όροις μεταχείρισης των μερών.
 • Όταν ο Ανταποκριτής ή ο ασφαλιστής που τον διόρισε τερματίσει αυτοβούλως τον διορισμό του Ανταποκριτή, η παύση του διορισμού του επιφέρει αποτελέσματα από την ημερομηνία που θα ορίσει το Γ.Δ.Α. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Ανταποκριτής θα συνεχίσει τον διακανονισμό και χειρισμό όλων των εκκρεμών ζημιών που του έχουν αναγγελθεί μέχρι τότε.
 • Στην περίπτωση που το Γ.Δ.Α. λάβει αίτηση από αλλοδαπό Γραφείο ότι ασφαλιστής – μέλος του εν λόγω Γραφείου επιθυμεί να διορίσει νέο  Ανταποκριτή στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ενοποιημένης Συμφωνίας, το Γ.Δ.Α., από το οποίο ζητείται η έγκριση του νέου διορισμού, θα πρέπει μεταξύ άλλων να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα:

· Τον αριθμό των αιτήσεων επανείσπραξης που έχουν αποσταλεί από τον υφιστάμενο Ανταποκριτή προς τον ασφαλιστή και παραμένουν ανείσπρακτες αιτήσεις

· Τον τρόπο με τον οποίον έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 4(4) του Εσωτερικού Κανονισμού του CoB τόσο από τον Ανταποκριτή όσο και από τον Ασφαλιστή που τον διόρισε.

 • Το Γ.Δ.Α. καταρτίζει ενιαίο τύπο σύμβασης διορισμού Ανταποκριτού στην οποία θα περιλαμβάνει πλην των τυποποιημένων όρων και λεπτομέρειες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ανταποκριτού στην οποία ο τελευταίος θα προσχωρεί.

Παράπονα για Ανταποκριτή

Όταν στο Γ.Δ.Α. υποβληθούν από ζημιωθέντα πρόσωπα παράπονα όσον αφορά στον χειρισμό μιας ζημίας από έναν Ανταποκριτή, επικοινωνεί με τον Ανταποκριτή και εκείνος οφείλει να απαντήσει σε κάθε ερώτηση και σχόλιο. Σε περίπτωση που ο Ανταποκριτής δεν δώσει αιτιολογημένη απάντηση μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες ή/και αδυνατεί να χειρισθεί τη ζημία, το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης αναλαμβάνει το χειρισμό της ζημίας αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Ανταποκριτής υποχρεούται να παραδώσει στο Γ.Δ.Α. κάθε σχετικό που αφορά τη ζημιά αυτή αμέσως.

Στατιστικά

Το Γ.Δ.Α. πρέπει να παρέχει στο Συμβούλιο των Γραφείων ετήσια Στατιστικά Στοιχεία.

Για το λόγο αυτό οι Διορισμένοι Ανταποκριτές πρέπει να είναι σε θέση να δίνουν στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Αριθμό νέων αναγγελθεισών ζημιών ανά ημερολογιακό έτος.
 • Αριθμό νέων ζημιών αναγγελθεισών ζημιών του ημερολογιακού έτους ανά χώρα ταξινόμησης του ζημιογόνου οχήματος.

Οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να δίδονται στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, και θα αφορούν ζημίες αναγγελθείσες έως την 31η Δεκεμβρίου με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.

Το Γ.Δ.Α. μπορεί να ζητά από τον Ανταποκριτή πρόσθετα στατιστικά στοιχεία όπως είναι ιδίως τα στατιστικά στοιχεία εκκρεμών και πληρωθεισών ζημιών με διάκριση μεταξύ υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών.

Ανάκληση Διορισμού Ανταποκριτή

Ανάκληση του διορισμού ως Ανταποκριτού από το Γ.Δ.Α. επέρχεται:

α. Αυτοδικαίως στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας του Ανταποκριτή από τις αρμόδιες αρχές, λήξη διάρκειας εταιρίας του ή λύση της εταιρικής μορφής.
 • Κήρυξη του Ανταποκριτού σε πτώχευση, έκδοση κατ' αυτού διαταγής πληρωμής από ακάλυπτη επιταγή, τελεσίδικη καταδίκη Ανταποκριτή ή εκπροσώπου εταιρίας για ποινικό/ά αδίκημα/τα, κατά περιουσίας, ζωής, απάτης και όμοια.

β. Μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Γ.Δ.Α., κυρίως στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Παράβαση των όρων της Σύμβασης διορισμού Ανταποκριτή, του Εσωτερικού Κανονισμού CoB μεταξύ των Γραφείων και της νομοθεσίας.
 • Έλλειψη προϋποθέσεων υπό τις οποίες εγκρίθηκε ο διορισμός.
 • Αδικαιολόγητη μη πληρωμή ή κατ' εξακολούθηση αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων σε ζημιωθέντες, μη παροχή αιτούμενων εγγράφων ή βεβαιώσεων προς το Γ.Δ.Α. (στατιστικών, ενημέρωση επί φακέλων ζημιών, εξόφληση φόρων επί τόκων κλπ.), μη απόδοση στο Γ.Δ.Α. εισπραχθέντων για λογαριασμό του από την αλλοδαπή χρηματικών ποσών, και για όλες τις άνω περιπτώσεις εφόσον προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση στον Ανταποκριτή και δεν συμμορφωθεί μέσα σε 30 ημέρες από τη παραλαβή της.
 • Άρνηση ή αδυναμία εξόφλησης Δικαστικής Απόφασης σε βάρος του Γ.Δ.Α., εφόσον το επιδικασθέν ποσό είναι μικρότερο των € 9000.

Σε περίπτωση ανάκλησης διορισμού για όλες τις άνω υπό α΄ και β΄ περιπτώσεις ο Ανταποκριτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση να παραδώσει στο Γ.Δ.Α. όλες ανεξαιρέτως τις εκκρεμείς ζημίες που χειρίζεται μαζί με κάθε σχετικό παραστατικό του φακέλου τους.